loader
Marka

Danışmanlık

Firma ile ilgili pazarlama araştırmalarını yönetir ve verileri analiz eder.
Pazar oluşturma,
Segmentasyon(Ürüne göre pazar oluşturma) ve benzeri konularda araştırma sonuçlarını değerlendirir.
Firma kimlik kılavuzu”nu oluşturur.
Firma konumlandırması.
Firma Kurumsal tasarım,
Firma kurumsal kimliği
Firma tüketici deneyim haritasını hazırlar.
Firma marka değerinin dijital dünyadaki prestijini belirler.
Firmanın insanlar üzerinde bırakacağı etkiyi arttırmak için etkileyici ve akıllarda iz bırakıcı bir marka çalışmasının yapılması..

Strateji Yönetimi

Stratejik plan ise işte bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır.
Mevcut Durum Analizi
Rakip Analizi
Organizasyon Gelişimi
Riski Yönetimi
Kitle ve Bölge Yönetimi
Önce strateji belirlemek sonrasında yönetmek…