loader
İletişim

Danışmanlık

Mobil şirket hatları planlaması
Sabit hat analiz ve uygun altyapı planlaması
İnternet altyapı ve hizmet planlaması Hizmet veya ürün’e uygun yeni teknoloji veya yazılım ar-ge
İş sonuçlarına odaklanarak hızlı ve etkin hizmet
Kurum içi iletişim
Müşteri memnuniyetini oluşturan ana etkenlerden biri de insan kaynağıdır.
Çalışanların kurumlarının vizyonu, misyonu ve faaliyetlerini anlamaları, bunları benimsemeleri ve takım ruhu yaratılması için kurum içi iletişim çalışmalarını planlar ve uygular.
Pazarlama iletişimi
Kurumların iletişim hedefleri paralelinde oluşturulan planlarla gerekli pazarlama iletişimi aktivitelerini belirler, gerektiğinde promosyon, doğrudan pazarlama, araştırma şirketleri ve reklam ajansları gibi üçüncü kişi ya da kurumlarla işbirliğine girer, koordinasyonu sağlar.
Dijital İşyerim Size En Uygun İletişim Teknolojisi Sunar…